1ο ΕΚ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.)

Το ΕΚ Αιγίου είναι αυτόνομη Σχολική Μονάδα με δική του Δ/νση, που σκοπό έχει τη πραγματοποίηση των πρακτικών μαθημάτων (εργαστηριακά μαθήματα) των μαθητών των ΕΠΑΛ και των εκπαιδευόμενων στα ΙΕΚ.


Με το Νόμο 2640/1998 συγκροτήθηκαν τα ΣΕΚ εκεί όπου λειτουργούν δύο τουλάχιστον Σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων ΙΕΚ.
Έτσι με την Υ.Α. Γ2/3824/3-8-99 και ΦΕΚ 1756/20-9-99 ιδρύεται το 1ο ΣΕΚ Αιγίου, που στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στο συνοικισμό Πλαστήρα στο Αίγιο.
Το ΣΕΚ έχει αυτοτελή Διοικητική Δομή που είναι: Διευθυντής , Υποδιευθυντής , Τομεάρχες κι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων κατεύθυνσης.
Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται με διετή θητεία ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας (Υπεύθυνος Εργαστηρίου).
Ανά 3 έως 5 εργαστήρια της ίδιας κατεύθυνσης ή γενικότερης κατεύθυνσης ορίζεται με τετραετή θητεία ένας υπεύθυνος Τομέα (Τομεάρχης).

---------------------------------------------------------------------------------------

Πρώτη Διευθύντρια του 1ου ΣΕΚ Αιγίου ορίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία η εκπαιδευτικός Κοττά Ουρανία ΠΕ17.01 Πολιτικός.
Οι πρώτοι Τομεάρχες ήσαν: (2000 - 2001)
1) Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ17.04
2) Λυκοστράτη Αικατερίνη ΠΕ14
3) Πιέρρου Γεωργία ΠΕ19
4) Τσουρέκης Σπυρίδων ΠΕ17.02


Πρώτος Υποδιευθυντής με τετραετή θητεία ήταν ο Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ17 Ηλεκτρονικός, το Σεπτέμβριο του 2002, με Τομεάρχες:
1) Τσουρέκη Σπυρίδωνα ΠΕ17.02
2) Λαμπρόπουλο Λάμπρο ΠΕ84
3) Ψήμμα Νικόλαο ΠΕ17.01
4) Χριστολουκά Λουκά ΠΕ86
Οι παραπάνω αποτέλεσαν τη Διοίκηση του 1ου ΣΕΚ Αιγίου μέχρι το Νοέμβριο του 2007.

---------------------------------------------------------------------------------------

Η Κοττά Ουρανία έφυγε λόγω συνταξιοδότησης τον Οκτώβριο του 2007.

Το Νοέμβριο του 2007 τοποθετήθηκε μετά από κρίσεις στελεχών Εκπαίδευσης, ως νέος Διευθυντής ο εκπαιδευτικός Δημητρακόπουλος Κων/νος ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικός (μέχρι τότε Υποδ/ντής του ΣΕΚ).
Το Φεβρουάριο του 2008 ανέλαβε ως Υποδ/ντής ο εκπαιδευτικός Τσουρέκης Σπυρίδων ΠΕ17.02 Μηχανολόγος με τετραετή θητεία.
Τομεάρχες ανέλαβαν επίσης με τετραετή θητεία οι:
1) Μαμαρέλης Αθανάσιος ΠΕ17.02
2) Χριστολουκάς Λουκάς ΠΕ86
3) Λαμπρόπουλος Λάμπρος ΠΕ84
4) Η Παναγοπούλου Μαργαρίτα ΠΕ18.33 (για τα σχολ. έτη 2008-2009 και 2009 - 2010)

Το Σεπτέμβριο του 2010 αποχώρησε ο Τομεάρχης Χριστολουκάς Λουκάς λόγω ανάληψης υπηρεσίας ως Διευθυντής του ΙΕΚ Αιγίου και τη θέση του κατέλαβε ο Ανδριακόπουλος Απόστολος ΠΕ17.04. Στη θέση του Τομεάρχη Υγείας και Πρόνοιας τοποθετήθηκε η εκπ/κός Βασιλείου Παρασκευή ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής.

---------------------------------------------------------------------------------------

Η Διοίκηση του ΣΕΚ Αιγίου από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι  τον Ιούλιο του 2015 ήταν η εξής:

Διευθυντής : Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ17
Υποδιευθύντρια : Βασιλείου Παρασκευή ΠΕ18
Τομεάρχες:

1) Λαμπρόπουλος Λάμπρος ΠΕ84
2) Ανδριακόπουλος Απόστολος ΠΕ84
3) Καράμπελας Γεώργιος ΠΕ12
4) Παναγοπούλου Μαργαρίτα ΠΕ18

Το ΣΕΚ Αιγίου μετονομάστηκε τον Ιούνιο του 2015 σε Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο).

---------------------------------------------------------------------------------------

Από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2017 η Διοίκηση του 1ου ΕΚ Αιγίου αποτελείτο από τους:

Διευθυντής : Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ84

Υποδιευθυντής : Βαΐτσας Βασίλειος ΠΕ86

Τομεάρχες:

  • Ανδριακόπουλος Απόστολος ΠΕ84
  • Αργυρόπουλος Αλέκος ΠΕ82
  • Λώλης Γεώργιος ΠΕ83
  • Λαπαναΐτη Άννα ΠΕ80

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΚ Αιγίου αποτελείται, μετά τις τελευταίες κρίσεις Στελεχών Εκπ/σης τον Ιούνιο του 2017, από τους:

Διευθυντής : Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ84

Υποδιευθυντής : Βαΐτσας Βασίλειος ΠΕ86

Τομεάρχες:

  • Ανδριακόπουλος Απόστολος ΠΕ84
  • Λαμπρόπουλος Λάμπρος ΠΕ84
  • Βασιλείου Παρασκευή ΠΕ87.02
  • Μεντζελόπουλος Δημήτριος ΠΕ82